Thiên Đường Lẩu Nấm

Ăn no nê, nhúng thoả thê, cứ gọi là phê

Xem thực đơn Gọi đặt bàn

Thực đơn

Món ăn

Combo - Set

Combo 6 người

1.499.000
78.000
68.000

Rau - Nấm

Rau Muống

25.000

Thịt

Gà Ác

200.000
45.000

Chia sẻ kiến thức